Supply Chain Management

Supply Chain Management (SCM) acoperă managementul tuturor activităţilor legate de bunurile materiale incluzând recepţiile, expediţiile, mişcările şi inventarul către client şi organizaţiile sale şi către funizori şi consumatori.

Catalog de produse:
– Defineşte produsele şi serviciile cu lista de componente (Bill of Material) optională şi înlocuitori.
– Lista de componente (structura) conţine una sau mai multe produse, servicii, liste de componente. Nu există o limită a numărului de elemente şi nici o limită pentru numărul structurilor dintr-o listă, ceea ce permite crearea unor produse complexe.
– Structurile definite crează produse noi după un plan de producţie prin descărcarea gestiunii de componentele din care se formează.
– Organizează produsele în categorii şi grupe.
– Căutare după caracteristicile atribuite.
– Liste multiple de preţuri de achiziţie şi vânzare generale sau specifice pentru anumiţi clienţi, grupe de produse sau produse individuale.
– Controlul discounturilor şi a reducerilor comerciale acordate de către furnizori.
– Listele de preţuri sunt setate în funcţie de dată, permiţând acţiuni speciale de vânzare.

Distribuţie şi controlul depozitelor:
– Gestionarea stocurilor prin organizarea depozitelor în celule definite de utilizator. Transferul stocurilor între depozite. Inventar permanent.

Managementul materialelor:
– Crează Expediţii către client în teancuri sau individual pentru fiecare comandă. Controlează notele de recepţie comparându-le direct cu ordinul de achiziţie sau factura furnizorului.
– Ştie să facă rezervări de marfă.
– Generează liste de Replanificare a stocurilor, bazate pe vânzările din trecut sau pe nivele de stocuri atinse. Opţional, crează Cereri sau direct Comenzi de achiziţie.

Metode de evaluare a costurilor: Preţuri standard, FIFO, LIFO, Preţuri curente.
– Costurile se pot înregistra pe trei nivele, Societate, Organizaţie sau Lot. Se poate stabili o metodă de evaluare a costurilor pentru o anumită categorie de produs. Costurile sunt întreţinute în moneda de contabilizare.
– Se pot utiliza mai multe metode de stabilire a costurilor, una pentru contabilitate, iar altele pentru analiză şi decizii.