Managementul Relatiilor cu Partenerii

Managementul Relaţiilor cu Partenerii (PRM) leagă partenerii între ei permiţându-le să gestioneze vânzări piramidale, solicitările de servicii, cheltuielile colaterale de distribuţie şi marketing. Vă permite să furnizaţi servicii centralizate.

– Managementul Relaţiilor într-o reţea de Servere. În esenţă, Managementul Relaţiilor cu Partenerii furnizează funcţionalităţi de Management a Relaţiilor cu Clienţii peste clienţii/companiile administrate de X-ERP. Pentru Partenerii neconectaţi, informaţiile sunt urmărite prin interfaţa web. X-ERP schimbă automat cererile (sesizările) între Partenerii conectaţi.

– Contabilitatea Cheltuielilor de marketing. Permite partenerilor să creeze facturi directe.

– Comenzi colaterale. Permite partenerilor să creeze comenzi colaterale în mod automat.

– Solicitări de Service şi Garanţii din partea clienţilor.

– Servicii Comune. Furnizează servicii pentru Parteneri (Contabilitate, Asistenţă, Livrare, etc.). Ca furnizor de servicii, aveţi acces chiar la informaţiile nesecesare pentru rezolvarea propriilor sarcini, dar de-a lungul organizaţiilor şi societăţilor, astfel încât să vă desfăşuraţi munca în mod eficient.

– Informaţii Administrate Central. Pentru parteneri, puteţi administra în mod centralizat date ca: Produse, Liste de preţuri, sau Informaţii de contabilitate. Partenerii pot adăuga date, dar nu pot modifica datele întreţinute în mod centralizat.