Caracteristici X-ERP

Întreprinderile mici şi mijlocii
– Proiectat pentru a urmări activităţi economice (fluxuri de lucru), în loc să rezolve problemele departamentelor, deoarece în întreprinderile mici şi mijlocii, un angajat acoperă una sau mai multe activităţi economice.
– Organizat să modeleze activităţile economice tipice, spre deosibire de alte sisteme.
– Sistem integrat unitar şi complet, în locul unor module independente care transferă date între ele. Spre exemplu Managementul Relaţiilor cu Clienţii (CRM), Managementul Relaţiilor cu Partenerii (PRM), Supply Chain Management (SCM), Enterprise Resource Planning (ERP), Online Analysis Processing (OLAP), Managementul documentelor (Document Workflow), sunt integrate în mod natural în aplicaţie (nu adaptate pe parcurs) furnizând utilizatorului informaţiile necesare rezolvării problemelor economice.

Tabelul de mai jos prezintă transpunerea modulelor tradiţionale în activităţi economice (fluxuri de lucru).

Modul Tradiţional X-ERP
Flux de Vânzare Flux de Achiziţie Management Clienţi Management Parteneri Supply Chain  Management Productie Analiza Performanţei
Contabilitate x x
Furnizori x x x x x
Clienţi x x x x
Aprovizionare x x x x x
Desfacere x x x x x
Stocuri x x x x x x
Imobilizări x x x x
Relaţii Clienţi x x
x
x
Salarii x  x x
Productie x  x  x x  x  x x
Cash-flow x  x  x  x
Bugete  x  x  x  x

 

2. Domenii de utilizare ale X-ERP:

– Comerţul cu ridicata, cu amănuntul, electronic
– Reţele de distribuţie
– Servicii – urmărirea proiectelor în derulare
– Producţie continua, discretă
– Franciză
– Servicii contorizate -distribuţia de gaze naturale, apă, energie electrică

3. Specificatii tehnice:

– arhitectura client-server
– platforma Java
– baza de date Oracle
– server de aplicatie JBoss
– access prin TCP/IP
– suportă autentificare prin LDAP
– cantitatea de date, numarul punctelor de lucru, numarul de filiale sunt limitate doar de resursele hardware (nu exista nici un fel de limitari software)
– nu exista restricţii pentru sistemele de operare folosite

Un model al arhitecturii sistemului s-ar prezenta in felul urmator: