Despre X-ERP

De ce alegeti X-ERP?

 1. Este pregătit pentru globalizarea pieţei, suportând toate “dimensiunile”:
o Documentele şi interfaţa cu utilizatorul este disponibilă în mai multe limbi.
o Tranzacţiile şi rapoartele se pot întocmi atât în moneda naţională cât şi în valută.
o Suportă diferite sisteme de taxe, atât TVA cât şi taxe predefinite de administratorul de sistem.
o Diferitele ramuri ale intreprinderii sau entităţile legale se pot constitui sub forma unor unităţi organizaţionale ierarhizate.

2. Managementul relaţiilor cu clienţii este complet integrat, spre deosebire de alte aplicaţii unde acesta este livrat doar ca modul.

3. Fiind o aplicaţie open source, are urmatoarele avantaje:
o Costuri foarte mici.
o Are mii de utilizatori care îl folosesc şi îl testează. Vezi Suport
o Este un proiect în continuă extindere. Vezi roadmap-ul.
o Investiţie sigură. Fiind open source, cu o arhitectură publică şi cu standarde publice, utilizatorul nu riscă să fie dependent de un singur furnizor.

4. Flexibil şi adaptabil din mers la noile cereri ale afacerii şi ale pieţei. După o configurare iniţială, utilizatorii pot începe lucrul, chiar în timp ce se fac adaptările.

5. Este scalabil. Nu exista nici un fel de limitari software. Cantitatea de date, numărul punctelor de lucru, numărul de filiale sunt limitate doar de resursele hardware. Amplasarea geografică a punctelor de lucru nu este importantă, atâta timp cât între server şi respectivul punct de lucru exista o conexiune de 128 Kbiţi.

6. Uşor de învăţat şi folosit. Interfaţa cu utilizatorul este inteligentă şi personalizabilă, astfel în momentul culegerii de date, utilizatorul vede exact câmpurile care îi sunt necesare. Acest lucru creşte eficienţa şi performanţa utilizatorilor.

7.Modulul de Resurse Umane și Salarizare automatizează calculul salariilor angajaţilor, a contribuţiilor obligatorii şi obţinerea rapoartelor de salarizare. Datorită framework-ului Adempiere, modulul este flexibil şi uşor de personalizat. Aplicaţia suportă un număr infinit de societăţi şi angajaţi. De asemenea permite definirea departamentelor de lucru în cadrul societăţii precum și definirea propriei ierarhii de ocupaţii încadrul societăţii. 

8.Foarte stabil. Construit din componente robuste şi utilizând cele mai noi tehnologii software, X-ERP este un sistem tolerant la erori.

9. Se poate personaliza. Aplicaţia este orientată spre rezolvarea problemelor economice (Business Workflows) şi permite crearea unor noi asa numite Fluxuri de lucru (Workflows) pentru a surprinde cât mai eficient aspectele economice din cadrul firmei. Diferentele standard fata de aplicatia sursa includ (pe scurt):

Contabilitate: inregistrarile contabile sunt conforme cu Legea contabilităţii nr. 82/91, iar inregistrările contabile temporare au fost implementate, fiind valabile până la închiderea perioadei. Gruparea înregistrărilor contabile în note contabile (simple sau complexe) este de asemnea prezenta. A fost implementata si actualizarea contului de profit şi pierdere după fiecare tranzacţie care implică conturi de venituri sau chetuieli. Inregistrarea mişcării materialelor în conturi intermediare se face DOAR pentru recepţiile care nu au factură în luna curenta spre deosebire de inregistrarea mişcarii materialelor în conturi intermediare, chiar dacă recepţia soseşte cu factură. Regularizarea TVA seface la nivel de societate sau filiale ale acesteia (facilitate inexistenta in software-ul sursa). Balanta contabila este conforma cu Legea contabilităţii nr. 82/91, pe 12 coloane, cu facilităţi de selectare a conturilor pe diferite nivele sintetice. Jurnalul de casa este întreţinut (şi resticţionat) la nivel de utilizator si nu la nivel de societate. Plata prin banca ofera acum posibilitatea selectarii automate a contului, ne mai fiind necesara completarea manuala, iar pentru platile in avans inregistrarile contabile sunt corecte conform legii. Am integrat si operatiunea (un strict necesar) de emitere a bonurilor fiscale.

CRM: Ofera acum si posibilitatea introducerii de informatii suplimentare despre societate ( Capital social, Nr. Reg. Com., CUI), parteneri (Nr. Registrul Comertului) si persoane ( CI, CNP cu validare), toate inexistente pina acum.

Rapoarte: pentru solduri sunt generate conform cu Legea contabilităţii nr. 82/91.

Mijloace fixe: a fost impementat suportul pentru acestea, cu mai multe metode de depreciere.