Contabilitate Multidimensionala

X-ERP permite utilizatorului să definească dimensiuni. Aceste dimensiuni pot fi validate prin liste sau tabele din baza de date. Nu este nici o problemă dacă nu sunt folosite toate dimensiunile.

Toate dimensiunile permit definirea Ierarhiilor (Arborilor). Aceste nivele de grupare permit reflectarea structurii organizatorice. Oricând se pot efectua modificări în structura Arborilor. Fiecare dimensiune are un arbore primar care poate avea mai multe nivele de grupare. Acest mod de abordare poate fi util dacă se doreşte să se ţină informaţii despre o structură ‘veche’ şi una ‘nouă’ pentru comparaţii, sau dacă sunt necesare diferite ierarhizări paralele pentru partenerii de afaceri. Exemplu: un arbore pentru Industrie, un alt arbore pentru Tip (engros, detailist, client obişnuit).

Multe aplicaţii nu oferă posibilitatea de a structura dimensiunile informaţiilor, ceea ce duce la culegerea de date inutile şi probleme. Exemplu: dacă vreţi informaţii la nivel de sucursale şi divizii şi diviziile sunt structuri superioare sucursalelor, puteţi introduce nivelele atât pentru divizii cât şi pentru sucursale şi să definiţi regulile, astfel încât utilizatorul să nu poata introduce greşit sucursala pentru o anumită divizie sau invers.

– Colectarea automată a datelor. Culegerea datelor trebuie să fie, pe cât posibil, cât mai eficientă. Ceea ce este echivalent cu a introduce date în cât mai puţine câmpuri. Înregistrările de date trebuie să fie cât mai eficiente, ceea ce echivalează cu a introduce date în cât mai puţine câmpuri posibile. X-ERP furnizează ferestre de lucru, care derivează automat informaţiile din contextul tranzacţiei. De asemenea, utilizatorii pot modifica contextul prin diferite selectări.

Preluarea informaţiilor direct din sursă este un beneficiu extraordinar. Dar, dacă informaţiile nu sunt necesare, utilizatorul nu este întrebat.

– Combinarea Dimensiunilor. În scopul raportării, utilizatorul poate ‘despica’ sau ’uni’ orice combinaţie de dimensiuni ale informaţiilor. Pentru toate tranzacţiile, informaţiile despre sursa şi moneda de contabilizare sunt întreţinute pe lângă unitatea de măsură şi cantitate.

Se pot vizualiza rezultatele finaciare, grupate după Parteneri, Zone comerciale, Grup de produse, interval de date calendaristice, etc.

– Unde este Registrul meu ? Un Registru contabil este de obicei definit ca o combinaţie de conturi, perioadă, monede, cu regulile contabile implicite. X-ERP extinde această definiţie, gestionând informaţia la cea mai joastă granulaţie. Astfel, tradiţionalele rapoarte sunt aici doar ca nivel de sinteză.

Informaţia necesară pentru elaborarea de decizii este de multe ori inexistentă în tradiţionalele sisteme de contabilitate, astfel încât sisteme paralele de date sunt întreţinute şi utilizate pentru a satisface această necesitate. X-ERP este construit pe baza unei structuri de baze de date cu o arhitectură care-i permite flexibilitate în obţinerea de rapoarte.