Analiza Performantei

Analiza Performanţei acoperă dimensiunile de stabilire a costurilor şi de contabilitate. În sistemele tradiţionale, aceste funcţionalităţi se regăsesc în modulele de Rapoarte, Jurnale şi cele care generează înregistrări contabile.

Reguli contabile. Înregistrările contabile sunt automat generate pe baza regulilor stabilite. Sunt permise şi înregistrări manuale.
– Toate înregistrările contabile se pot copia în tabele Excel (Copy-Paste)
– Balanţe de verificare cu opţiunea de a include conturi analitice pe organizaţii şi parteneri
– Balanţe analitice pe mai multe nivele (după numărul de dimensiuni definite)
– Fişe de cont în lei, valuta contului şi valuta de referinţă la curs istoric.
– Jurnale de vânzări-cumpărări, registru de casă şi bănci, raport de gestiune.
– Cartea mare
– Urmărirea datoriilor, a sumelor în lei, moneda operaţiei şi valuta de referinţă.
– Urmărirea creanţelor pe document restant şi scadent cu generare de somaţii la diferite nivele.
– Decontari datorii şi creanţe cu calculul automat al diferenţelor de curs, decontarea unei plăţi pe mai multe documente.
– Compensarea între datorii şi creanţe ale aceluiaşi partener
– Gestionare avansuri client, furnizor
– Evidenţa şi gestionarea cecurilor, biletelor la ordin şi a girărilor
– Actualizarea permanentă a contului de profit şi pierdere
– Calculul automat a TVA după categoria produsului, locul livrării şi locul facturării
– Regularizare TVA