Fluxul de vanzare

Acoperă activităţile economice pentru crearea unei cotări (stabilire a parametrilor de vânzare) pentru un posibil client sau un client existent, gestionează comenzile, facturile şi chitanţele. Funcţionaliatea este integrată cu Lanţul de aprovizionare-desfacere şi cu Managementul Clienţilor.

– Cotare. Crează şi tipăreşte cotarea clienţilor în baza unor liste de preţuri generale sau particularizate pentru client. Cotările pot rezerva stocuri. O cotare se poate transforma oricând într-un Ordin de vânzare.

– Ordin de vânzare. Îndeplineşte rolul de control complet al documentelor. Ordinele de vânzare generează Avize de expediţii (descărcare de gestiune) şi Facturi şi asigură legătura cu toate documentele de care trebuie să se conecteze. Modul de generare a documentelor se stabileşte prin tipul Ordinului de vânzare :
– Standard – Crează o comandă şi face rezervare de stoc. Avizul de expediţie şi factura se generează mai târziu. Acest mod se utilizează când se expediază marfa după disponibilitate. Factura se poate genera imediat sau după expediţie.
– POS – Într-un singur pas se crează comanda, se generează avizul de expediţie, factura şi încasarea (numerar, cec, card). Acest mod se utilizează la persoanele fizice care ridică marfa şi o achită pe loc.
– Credit – Crează comanda, generează avizul de expeţie şi factura – opţional, generează documentul de încasare. Acest mod se utilizează la un client cunoscut, cu sau fără linie de creditare.
– Depozit – Crează comanda şi generează avizul de expeţie. Factura se generează mai târziu. Acest mod se utilizează dacă se emite factură pentru mai multe livrări. Factura se poate crea prin selectarea manuală a expediţiilor sau se poate genera în baza unei reguli de facturare stabilită la nivel de client.
– Plată anticipată – Crează comanda şi o factură proformă. Trimite avizul de expediţie şi generează factura după încasare.

– Factură client. Se generează în baza Ordinului de vânzare sau în baza documentelor de expediţie. Puteţi opta între a crea o factură după fiecare expediţie, când comanda este complet expediată sau în baza unui Program de facturare a clientului, stabilit anterior. Un Program de facturare vă permite să expediaţi facturi totalizatoare la un interval de timp. Facturile se pot introduce şi manual.

– Expediţie. Bazându-vă pe Ordinele de vânzare, puteţi genera una sau mai multe expediţii imediat sau automat dacă există stoc disponibil.

– Încasare. La introducerea Comenzii sau a Facturii, alegerea tipului de plată (regula) vă permite să generaţi automat documente de încasare certe sau prevăzute.

– Articolele deschise se închid prin crearea înregistrărilor de încasare.

– Extras bancar. Extrasele de cont bancar se pot introduce manual, se pot importa din fişiere în diferite formate sau se poate opta pentru utilizarea unui procesor de plată conectat la bancă. Se pot reconcilia plăţile în tranzit, introduce încasări sau crea plăţi pentru transfer direct.